15 September 2006 .

Arbetet pågår.
Klas o Jonas arbetade för fullt.


100 meter borrad brunn. Räcker det?


Ingen ro o ingen vila bara gno o kila.


Som ni ser så är bemanningen total.