21 September 2006


Garagefundament har kommit på plats.


Snart skall det gjutas.


Vattenhålet igenfyllt.


Å Texas e med som alltid.


Klart för påkoppling av El o Telekabel.