22 September 2006


Strandskyddet.


Grunden till garage pågår.


Som ni ser så arbetas det för fullt denna fredags eftermiddag.


Toabesök redan?