26 September 2006


Garageplattan är klar. Jonas gjöt den idag.


Här skall röret till infiltrationen läggas.


Och här kopplas på.


Uppfarten är snart klar.


Material till fundamenetet för kakelugn.