27 September 2006


Dränering i bakkant på tomten.


Pumpbrunn nedgrävd.


Infiltration är påkopplad.


Infiltrationsvägen är snart klar.


Tobbe Trubadur kom å hälsade på.