7 November 2006

Undan går det. Tapetsering nästan klart i kök och vardagsrum.


Målar Bosse pustar ut efter ett dagsverke.


Ljust var det här.