3 - 6 Juni 2007

Då var det dags för altanbygge.


Snickarna mätte ut var plintarna skall stå.


Gräva.


Är det rakt månne?


Duk lägges på plats så ingen växtlighet pockar fram.


Texas har koll på läget.


Bjälklag är snart på plats.


6 meter djupt o 15 meter brett = 90 Kvm.


Ser bra ut.Snart kan utemöblerna stå på däcket.


Stolpar för kommande staket.


Montera beslag, sen får det vara bra för idag.